Afrique Sub-Saharienne
Clean Air Initiative: GlobalClean Air Initiative: AsiaIniciativa del Aire Limpio: América LatinaClean Air Initiative: Sub-Saharan Africa